Tutvustus

Eesti BMW Klubi üritati luua esimest korda 2001 aastal ühe väikese sõpruskonna poolt, kes kõik olid mingil viisil seotud Viimsis asuva Aamann Auto nimelise firmaga. Tahtmist jagus juba tookord kuhjaga, kuid täpselt defineerimata tegevusplaanide puudumise ja vähese motivatsiooni tõttu sumbus klubi käivitamine õige pea. Uue hingamise sai klubi jalgadele upitamine 2003 aasta kevadel, algatajateks said jälle needsamad sõpruskonna liikmed, kes kihutati jalgadele juba uute huviliste poolt.

Eesti BMW klubi on mittetulundusühing, mille põhiülesandeks saab olema margist huvitatute koondamine ja BMWga seonduvate märksõnade propageerimine, milleks tänases päevas on innovatiivsus, dünaamika, tehniline täiuslikkus ja ohutus. Püüame aidata oma tegevusega klubi praegusi ja tulevasi liikmeid tehnilistes küsimustes, lahutada nende meelt ja pakkuda neile võimaluste piires ka koolitust, mis seondub eeskätt ohutu sõidu ja säästliku liiklemisega. Oleme klubi käivitamise käigus koos United Motorsiga korraldanud lahtise heategevusliku ürituse Pärnus Sauga ringrajal, mille tulu laekus Tallinna Lastehaigla toetusfondi. Samuti toimus sügisel doonoripäev klubi liikmetele. BMW klubi ei välista tulevikus ka ärilise tegevuse alustamist, kuid see saab toimuda vaid klubi tegevuse ja heategevuslike projektide toetuse tarvis. Olete kõik oodatud meie klubi leheküljele, et lüüa kaasa meie poolt korraldatavates ettevõtmistes ja kes teab, vahest soetate kunagi teiegi endale BMW?