Soovin liituda

2 liikmestaatust:
1. Põhiliige
2. Auliige 

Liikmete õigused:
1. Põhiliige omab eesõigusega ligipääsu kogu klubi tehnilisele informatsioonile / korraldatavatele üritustele ja kontaktidele. Põhiliikmel hääletusõigus. BMW olemasolu kohustuslik. Tasub 100% makse. 
2. Auliikmena ei ole võimalik liituda. Auliikme kandidaadi saab esitada juhatusele, kes selle siis heaks kiidab või tagasi lükkab. Kandidaadi esitamise eelduseks on erilised teened klubi ees, tähelepanuväärsed teod liiklusohutuses või muud margiteemalised saavutused. Auliige liikmemaksu ei tasu. Õigused, v.a. hääletusõigus, kattuvad põhiliikme õigustega. Auliikme staatus võib olla kattuv põhiliikme staatusega. 

Vastuvõtutingimused: 
Liikme võtab vastu juhatus. Igal liikmel, va auliikmel, on katseaeg 6 kuud. 
Põhiliikmeks astumise eeldusteks on vanus vähemalt 18a, tehniliselt korras BMW ja kehtiv juhtimisõigus.
Klubiliikme kasutajanimi foorumis on tema nimi (olemasolev kasutajanimi asendatakse).

Väljaheitmistingimused:
Teistkordse räige liikluseeskirja rikkumisega või muu klubi tegevust teotava teoga järgneb juhatuse poolt rikkujale vastav sanktsioon. Osalemine illegaalsetel kiirendusvõistlustel on rangelt keelatud, samuti viibimine illegaalsetel üritustel Eesti BMW Klubi sümboolikaga (lipp, rõivad jne). Samuti kohaldatakse sanktsioone, kui liikmetasu on maksmata ja maksmise tähtajast on möödas vähemalt 1 kuu. 

Liikmemaks:
Liikmemaks põhiliikmel 20 EUR, mis tasutakse 1 (üks) kord aastas või iga 6 (kuue) kuu tagant (kahes võrdses osas). 
Muud tasud (ürituste osalemistasud jm) arvestatakse välja üritusepõhiselt.


Avalduse saab allpool olevalt lingilt. Täidetud avaldus koos isikut tõendava dokumendi koopiaga esitatakse juhatusele. 

Liitumisavaldus on SIIN